Atlas Arena

NOWOŚCI

20 października 2017-odwołany
Musical "Karol"-odwołany
21 października 2017
Liga Siatkówki Kobiet
22 października 2017
Orkiestra Złotych Przebojów
06 listopada 2017
Queen+Adam Lambert
07 listopada 2017 godz.17.30
Zapasy
11 listopada 2017
Łódź Disco Fest 2017

Targi Nieruchomości & Budowa Domu | Targi Wyposażenia Wnętrz

1-2 kwietnia 2017r.

ATLAS ARENA, al. Bandurskiego 7

Bilet wstępu do pobrania-TUTAJ

Sobota 01.04.br. godz. 10.00-17.00

Niedziela 02.04.br. godz. 10.00-16.00

Parking płatny:

samochody osobowe - 5 zł/wjazd

pojazdy o wysokości powyżej 2,2 m - 25 zł/wjazd


1 i 2 kwietnia 2017r. to w Łodzi weekend pod hasłem Targów nieruchomości & Budowy Domu oraz Targów  Wyposażenia Wnętrz. Odwiedzający w tych dniach Atlas Arenę będą mieli okazję porównać oferty z wielu źródeł, skorzystać z porad związanych z zakupem nieruchomości, skorzystać ze specjalnie przygotowanych ofert rabatów i promocji. Ponadto organizator zadba o moc atrakcji ułatwiających zakup, budowę i wyposażenie  własnego „M”, umilając tym samym czas odwiedzającym łódzkie targi.

Specjalnie na targi przygotowano najnowsze wydanie Przewodnika Targowego, które każdy odwiedzający otrzyma przy wejściu na Atlas Arenę. Pismo gromadzi kompleksową prezentację nieruchomości, najświeższe i najciekawsze oferty z łódzkich dzielnic, wyselekcjonowane pod kątem potencjalnych klientów.

Targi to niepowtarzalna okazja, by bliżej poznać ofertę deweloperów, firm budowlanych, architektów,  banków, agencji nieruchomości, wyposażenia oraz innych usług związanych z branżą nieruchomości i wyposażenia wnętrz.

Targi skupiają ponad 140 wystawców.

TARGOWE ATRAKCJE:   

Bez­po­śred­nio od dewelopera

W jed­nym miej­scu poznasz ofertę całego rynku i zaku­pisz nowe M według ściśle okre­ślo­nej loka­li­za­cji. Wszy­scy dewe­lo­pe­rzy przy­go­to­wują na targi spe­cjalne rabaty i promocje.

Budowa domu A-Z

Na tar­gach otrzy­masz kom­plek­sową ofertę BUDOWY DOMU A-Z w kilku tech­no­lo­giach.
Jeśli posia­dasz wła­sną działkę i pla­nu­jesz zbu­do­wać nowy dom – zapra­szamy na targi.

Rynek Wtórny

Na tar­gach będziesz miał oka­zję poznać także oferty z rynku wtór­nego (grunty, domy, mieszkania):

- oferty bez­po­śred­nie — na Bez­płat­nej Tablicy Ogłoszeń

- oferty pośred­nie — na sto­iskach Agen­cji Nieruchomości.

Spis Inwe­sty­cji Mieszkaniowych

Na naszych tar­gach otrzy­masz pełen spis inwe­sty­cji wraz z mapami i podzia­łem na dziel­nice Łodzi i oko­liczne powiaty — łącznie ponad 150 inwe­sty­cji w jed­nej publikacji.

Tanie Kre­dyty Mieszkaniowe

Na tar­gi wybrane banki i pośred­nicy kre­dy­towi przy­go­to­wują ofertę tanich kre­dy­tów hipo­tecz­nych w pro­mo­cyj­nych oprocen­to­wa­niach — bez zbęd­nych marż i pro­wi­zji od kupującego.

Bez­płatne Porady Targowe

Doświad­czeni doradcy finan­sowi i prawni bez­płat­nie odpo­wie­dzą na Pań­stwa wąt­pli­wo­ści i dora­dzą w wybo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej oferty kre­dy­to­wej. Uzy­ska­cie Pań­stwo także wyczer­pu­jące infor­ma­cje na temat pro­gramu Miesz­ka­nie dla Młodych.

Kącik Malu­cha

Dzieci, które przyjdą na targi będą miały swoje sto­isko na któ­rym będą mogły się bawić. W tym cza­sie ich rodzice będą mogli bez prze­szkód zapo­znać się z tar­gową ofertą. Kącik Malu­cha jest bez­płatny i będzie czynny przez cały okres trwa­nia targów.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM:

EXPO PROPERTY BIS S.C.

biuro@expoproperty.pl

22 497 16 22

Więcej informacji o organizatorze:

www.expoproperty.pl

Więcej informacji o targach:

www.lodzkietargi.pl

 

Najbliższe wydarzenia

Szukaj nas na:

Atlas Arena Łódź
20 października 2017-odwołany
Musical "Karol"-odwołany
21 października 2017
Liga Siatkówki Kobiet
22 października 2017
Orkiestra Złotych Przebojów
07 listopada 2017 godz.17.30
Zapasy
06 listopada 2017
Queen
11 listopada 2017
Łódź Disco Fest 2017
21-22 listopada 2017
Disney on Ice
26 listopada 2017
Gwiezdne Wojny Koncertowo
24 listopada 2017
Neo-Nówka
17 grudnia 2017
Royal Christmas Gala
Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje dotyczące wydarzeń w Atlas Arenie podaj adres email na który otrzymasz newsletter Adres email: 
2011-2017 ATLAS ARENA. Wszelkie prawa zastrzeżone.wykonano: Agencja Reklamowa REEQUEST