Atlas Arena

NOWOŚCI

17 grudnia 2017
Royal Christmas Gala
13 stycznia 2018
Betlejem w Łodzi
27 stycznia 2018
Legends Football League
09 lutego 2018
Depeche Mode Support: Black Line
23 lutego 2018
Polska Noc Kabaretowa 2018
25 lutego 2018
Musical Metro

Targi Nieruchomości & Budowa Domu | Targi Wyposażenia Wnętrz

1-2 kwietnia 2017r.

ATLAS ARENA, al. Bandurskiego 7

Bilet wstępu do pobrania-TUTAJ

Sobota 01.04.br. godz. 10.00-17.00

Niedziela 02.04.br. godz. 10.00-16.00

Parking płatny:

samochody osobowe - 5 zł/wjazd

pojazdy o wysokości powyżej 2,2 m - 25 zł/wjazd


1 i 2 kwietnia 2017r. to w Łodzi weekend pod hasłem Targów nieruchomości & Budowy Domu oraz Targów  Wyposażenia Wnętrz. Odwiedzający w tych dniach Atlas Arenę będą mieli okazję porównać oferty z wielu źródeł, skorzystać z porad związanych z zakupem nieruchomości, skorzystać ze specjalnie przygotowanych ofert rabatów i promocji. Ponadto organizator zadba o moc atrakcji ułatwiających zakup, budowę i wyposażenie  własnego „M”, umilając tym samym czas odwiedzającym łódzkie targi.

Specjalnie na targi przygotowano najnowsze wydanie Przewodnika Targowego, które każdy odwiedzający otrzyma przy wejściu na Atlas Arenę. Pismo gromadzi kompleksową prezentację nieruchomości, najświeższe i najciekawsze oferty z łódzkich dzielnic, wyselekcjonowane pod kątem potencjalnych klientów.

Targi to niepowtarzalna okazja, by bliżej poznać ofertę deweloperów, firm budowlanych, architektów,  banków, agencji nieruchomości, wyposażenia oraz innych usług związanych z branżą nieruchomości i wyposażenia wnętrz.

Targi skupiają ponad 140 wystawców.

TARGOWE ATRAKCJE:   

Bez­po­śred­nio od dewelopera

W jed­nym miej­scu poznasz ofertę całego rynku i zaku­pisz nowe M według ściśle okre­ślo­nej loka­li­za­cji. Wszy­scy dewe­lo­pe­rzy przy­go­to­wują na targi spe­cjalne rabaty i promocje.

Budowa domu A-Z

Na tar­gach otrzy­masz kom­plek­sową ofertę BUDOWY DOMU A-Z w kilku tech­no­lo­giach.
Jeśli posia­dasz wła­sną działkę i pla­nu­jesz zbu­do­wać nowy dom – zapra­szamy na targi.

Rynek Wtórny

Na tar­gach będziesz miał oka­zję poznać także oferty z rynku wtór­nego (grunty, domy, mieszkania):

- oferty bez­po­śred­nie — na Bez­płat­nej Tablicy Ogłoszeń

- oferty pośred­nie — na sto­iskach Agen­cji Nieruchomości.

Spis Inwe­sty­cji Mieszkaniowych

Na naszych tar­gach otrzy­masz pełen spis inwe­sty­cji wraz z mapami i podzia­łem na dziel­nice Łodzi i oko­liczne powiaty — łącznie ponad 150 inwe­sty­cji w jed­nej publikacji.

Tanie Kre­dyty Mieszkaniowe

Na tar­gi wybrane banki i pośred­nicy kre­dy­towi przy­go­to­wują ofertę tanich kre­dy­tów hipo­tecz­nych w pro­mo­cyj­nych oprocen­to­wa­niach — bez zbęd­nych marż i pro­wi­zji od kupującego.

Bez­płatne Porady Targowe

Doświad­czeni doradcy finan­sowi i prawni bez­płat­nie odpo­wie­dzą na Pań­stwa wąt­pli­wo­ści i dora­dzą w wybo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej oferty kre­dy­to­wej. Uzy­ska­cie Pań­stwo także wyczer­pu­jące infor­ma­cje na temat pro­gramu Miesz­ka­nie dla Młodych.

Kącik Malu­cha

Dzieci, które przyjdą na targi będą miały swoje sto­isko na któ­rym będą mogły się bawić. W tym cza­sie ich rodzice będą mogli bez prze­szkód zapo­znać się z tar­gową ofertą. Kącik Malu­cha jest bez­płatny i będzie czynny przez cały okres trwa­nia targów.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM:

EXPO PROPERTY BIS S.C.

biuro@expoproperty.pl

22 497 16 22

Więcej informacji o organizatorze:

www.expoproperty.pl

Więcej informacji o targach:

www.lodzkietargi.pl

 

Najbliższe wydarzenia

Szukaj nas na:

Atlas Arena Łódź
17 grudnia 2017
Royal Christmas Gala
13 stycznia 2018
Betlejem w Łodzi
27 stycznia 2018
Legends Football League
23 lutego 2018
Polska Noc Kabaretowa 2018
25 lutego 2018
Musical Metro
09 lutego 2018
Depeche Mode Support: Black Line
9 marca 2018
C.C.Catch i Thomas Anders & Modern Talking Band
10 marca 2018
Hity Buffo
18 kwietnia 2018
Thirty Seconds To Mars
24 marca 2018
Masza i niedźwiedź-rewia
Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje dotyczące wydarzeń w Atlas Arenie podaj adres email na który otrzymasz newsletter Adres email: 
2011-2017 ATLAS ARENA. Wszelkie prawa zastrzeżone.wykonano: Agencja Reklamowa REEQUEST